Điều chế thành công huyết thanh chẩn đoán chủng tả 0139

C-STAT