Đoàn tàu và nhà ga mẫu đầu tiên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông

C-STAT