Động đất 7 độ ở Nhật, ít nhất 2 người thiệt mạng

C-STAT