Động đất mạnh, Indonesia cảnh báo sóng thần

C-STAT