Động đất mạnh ở Indonesia gây sóng thần cao 3m

C-STAT