Động đất mạnh ở Osaka, ít nhất 3 người thiệt mạng

C-STAT