Động đất rung chuyển Vân Nam, 14 người chết, 200 người bị thương

C-STAT