Động vật mang trong mình ít nhất 320.000 loài virus nguy hiểm

C-STAT