Du hành thời gian là có thực, đây là người đang giữ kỉ lục khác thường này

C-STAT