Dựa vào ngón tay người dùng, thuật toán này biết được trẻ em hay người lớn đang dùng smartphone

C-STAT