Được tặng huy hiệu "Tuổi Trẻ sáng tạo" khi đang học lớp 5

C-STAT