Đường cao tốc dài 60km trên mặt hồ chứa nước ở Trung Quốc

C-STAT