Elon Musk cho biết SpaceX sẽ dùng "bóng bay khổng lồ" trong các giai đoạn phóng tên lửa

C-STAT