Elon Musk: không có người ngoài hành tinh, con người càng có nhiều hành tinh để chiếm

C-STAT