Giảm 3 gr muối có thể giúp 92.000 người thoát chết mỗi năm

C-STAT