Giáo sư gốc Việt chế tạo siêu vật liệu có thể cứu người từ vải cũ

C-STAT