Hà Nội sẽ thí điểm vận hành chuỗi “Cửa hàng tự động” không người bán trong năm nay

C-STAT