Hacker tấn công Facebook, 50 triệu tài khoản bị ảnh hưởng: Nên làm gì vào lúc này?

C-STAT