Hàn Quốc và Mỹ phát minh ra loại sợi carbon có thể sản xuất điện năng

C-STAT