Hàng chục nghìn loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng

C-STAT