Hàng ngàn người mắc bệnh tim có thể được cứu sống bởi phát minh này

C-STAT