Hàng ngàn người mắc nghẹn sẽ được cứu sống mỗi năm nhờ phát minh này

C-STAT