Hàng ngàn nữ trang thời trung cổ được phát hiện bên dưới các nhà thờ Scandinavia

C-STAT