Hàng nghìn con rùa sắp tuyệt chủng đến bờ biển Nicaragua đẻ trứng

C-STAT