Hành tinh chịu hàng ngàn tỉ tia sét mỗi giờ và manh mối về người ngoài hành tinh

C-STAT