hãy sống là chính mình bình thường nhưng không tầm thường

C-STAT