Hé lộ bộ đồ "cực độc" giúp lính Nga nhìn xa 1.200 mét

C-STAT