Hố sâu 1 mét cháy không ngừng khiến giới khoa học đau đầu

C-STAT