Hoàn thành việc khai quật Di chỉ khảo cổ tại Kon Tum

C-STAT