Hỏi khó: Rồng phun lửa quá quen rồi nhưng khi đó hàm răng của chúng còn hay mất?

C-STAT