Hôm nay, thế giới kỷ niệm 60 năm ngày ra đời của bóng bán dẫn

C-STAT