Honda nâng cấp robot ASIMO: nhanh hơn và thông minh hơn

C-STAT