Indonesia lại hứng chịu hai trận động đất mạnh liên tiếp

C-STAT