Ít nhất 384 người thiệt mạng do động đất, sóng thần ở Indonesia

C-STAT