Italy chế tạo thành công tay robot sinh học thế hệ mới cho người tàn tật

C-STAT