Italy sử dụng thành công robot cấy ghép tuyến tụy

C-STAT