Khoảnh khắc 'siêu độc' khi Atlantis và ISS đi qua Mặt trời

C-STAT