Không nên uống rượu cùng với đồ uống có cafein

C-STAT