Kích thước não của người lùn Hobbit có thể được giải thích bởi cuộc sống trên đảo của loài hà mã

C-STAT