Kinh ngạc khẩu súng chỉ bắn được khi đặt cạnh đồng hồ

C-STAT