Kính thiên văn chụp ảnh sắc nét gấp 10 lần Hubble sắp đi vào hoạt động

C-STAT