Kinh thiên văn lớn bằng 30 mặt sân bóng đá ở Trung Quốc

C-STAT