Kỳ lạ: Hai viên đá thơm như nước hoa, 5 tỉ chưa bán

C-STAT