Lại xuất hiện một vùng áp thấp trên biển Đông

C-STAT