Lần đầu tiên kho báu cổ vật Ai Cập chìm dưới đáy biển được "phơi bày" trước công chúng

C-STAT