Lần đầu tiên phát hiện hành tinh trong chòm sao

C-STAT