Màn hình đặc biệt dẻo như lụa, có thể cắt từng miếng mà vẫn dùng được

C-STAT