Mẫu xe chạy 241 km/h dưới đường ngầm của Elon Musk

C-STAT