“Mây sóng thần”: Hiện tượng thiên nhiên hùng vĩ trên bầu trời

C-STAT