Mexico phát hiện bộ xương người hơn 10.000 năm

C-STAT